Het LOVO bestuur

Het LOVO-bestuur is verantwoordelijk voor de omroep en geeft hier leiding aan. Hij neemt een richtinggevende en faciliterende houding aan met betrekking tot financiële, organisatorische en personele aangelegenheden. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een drietal bestuursleden met ieder een eigen specifiek inhoudelijk aandachtsgebied.

Gerard van Giersbergen

Voorzitter

Gerard van Giersbergen (1949) werd in april 2014 voorzitter van het LOVO-bestuur. Gerard heeft in het verleden een aantal bestuurlijke functies bekleed en daarin initiatieven ontplooid op het gebied van vrijwilligerswerk binnen Oisterwijk. In zijn werkzame leven bekleedde hij diverse functies in de financiële sector.
Bart  Corstiaans

Niels van de Wiel

Penningmeester

Niels van de Wiel (1962) is net als Huub Groenland een geboren en getogen Oisterwijker met een groot netwerk. Vanuit zijn studie (Econometrie) heeft hij een interesse voor en diepgaande kennis van financiële zaken. Na 7 jaar de penningmeester te zijn geweest van HOCO vervult hij sinds november 2015 deze rol binnen LOVO.
Willem  Deen

Bart Corstiaans

Techniek

Bart Corstiaans (1980) schenkt sinds 1996 zijn kennis van technische zaken en veel van zijn vrije tijd aan LOVO. Van 2010-2012 was hij voorzitter van het bestuur. Met de komst van Gerard in 2014 kan hij al zijn energie en aandacht richten op de techniek. De techniek is een cruciaal onderdeel bij de totstandkoming van goede uitzendingen
Gerard van Giersbergen

Huub Groenland

Sponsorwerving / Hoofdredactie

Huub Groenland (1941) is het bestuurslid dat het langste bij LOVO betrokken is. Vanuit zijn bestuurlijke rol is hij verantwoordelijk voor de hoofdredactie en sponsorzaken. Als geboren netwerker en geboren en getogen Oisterwijker gaat dat laatste hem bijzonder goed af.
© 2021 Stichting LOVO - Alle Rechten Voorbehouden