Partij PRO Oisterwijk roept op kwetsbare inwoners te beschermen

Partij PRO wil waken over de zorg die we als gemeenschap moeten geven aan kwetsbare inwoners; in dit geval mensen die wonen in een beschermde omgeving; het beschermd wonen. ‘Het Rijk heeft landelijke maatregelen genomen om mensen die gebruik maken van beschermd wonen, in de toekomst meer kans te geven om door te stromen naar...